Advisering & training

Isemar denkt mee over adequate zorg binnen scholen en instellingen. Adviezen over zorgbeleid en over individuele casussen is altijd mogelijk. Isemar biedt verschillende trainingen aan. Het accent ligt hierbij in het versterken van de vaardigheden van de jongere, het kind of de opvoeders.

  • Sociale vaardigheidstraining: Hierbij worden de sociale vaardigheden van het kind of de jongere vergroot. Hierdoor kan het kind of de jongere makkelijker met sociale situaties omgaan. Het kind weet beter wat er verwacht wordt en welk gedrag ‘sociaal adequaat’ is.
  • Faalangstreductietraining: Angst en paniekgevoelens belemmeren het kind bij de uitvoering van zijn of haar (school)taak. Irreële gedachten zorgen ervoor dat het kind blokkeert. Hierdoor zal het kind niet díe prestaties leveren die het op grond van zijn verstandelijke vermogens wel zou moeten kunnen. In de training wordt uitgebreid ingegaan op omgaan met gevoelens van druk en spanningen en helpende en niet-helpende gedachten. Bewust worden van de invloed van de eigen gedachten op het welzijn en het vervangen van negatieve gedachten door reële, positieve gedachten vormen de essentie.

Heeft u interesse of vragen?

06 11 36 00 63 of info@isemar.nl