Algemene voorwaarden

Ik ben als orthopedagoog geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en pedagogen (NVO), in het bezit van de basisaantekening diagnostiek en werk volgens de beroepscode van de NVO. Deze beroepscode kan worden beschouwd als een verzameling gedragsregels waar een pedagoog en de cliënt zich aan dienen te houden.

Download: Beroepscode NVO (PDF)

Binnen de praktijk gelden de Algemene voorwaarden NVO zoals die door de NVO zijn opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de Cliënt en de Pedagoog gesloten overeenkomst met betrekking tot Pedagogische handelingen.

Download: Alg_voorw_NVO_Client_2017 (PDF)

Tevens sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd, dit is een beroepsregister voor professionals die werkzaam zijn in het jeugdveld. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing.

Registraties en inschrijvingen

NVO registratienummer: 19627

SKJ registratienummer: 120003678

KvK nummer: 01141283

AGB code: 98-098824