Diagnostiek

Problemen en vraagstukken

Ouders hebben regelmatig vragen over hun kinderen, zoals:

 • Wat is er aan de hand?
 • Waarom doet mijn kind zo?
 • Is dit normaal?
 • Is er wat aan te doen en zo ja wat?
 • Heeft mijn kind dyslexie?
 • Wat zijn de mogelijkheden, capaciteiten van mijn kind?

Dit in kaart brengen van de problemen noemen we diagnostiek.

Om u en uw kind goed te kunnen helpen kijken we eerst met u naar het functioneren; wat gaat goed en wat gaat minder goed. Dan kijken we met u naar de oorzaken van de problemen en mogelijkheden voor verandering. Vaak is dat al voldoende om duidelijk te hebben wat er aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden. Soms echter, is aanvullend onderzoek nodig om een duidelijker beeld te verkrijgen. Zo kan het nodig zijn om de intelligentie en de aandachts- en concentratiefuncties van uw kind vast te stellen of de ontwikkeling van uw kind op emotioneel, sociaal of leergebied.

 

Voorbeelden van onderzoeken:

 • Onderzoek naar leerproblemen/stoornissen: taalzwakte, dyslexie, dyscalculie, faalangst
 • Intelligentieonderzoek
 • Sociaal emotioneel onderzoek
 • Onderzoek by hyperactiviteit en concentratieproblemen; mogelijk ADHD, ADD
 • Onderzoek bij geringe sociale vaardigheden en inlevingsvermogen; mogelijk PDD, PDD-NOS, Asperger

Heeft u interesse of vragen?

06 11 36 00 63 of info@isemar.nl