Opvoedingsondersteuning

Optimale begeleiding bij de ontwikkeling van uw kind

Als u gerichte adviezen wilt over de opvoeding van uw kind kan Isemar hierbij helpen. In de thuissituatie kan, heel concreet, hulp geboden worden. Isemar biedt zorg op maat; afhankelijk van uw hulpvraag kan de juiste hulp geboden worden. Ouders zijn de deskundigen op het gebied van hun kind; zij kennen hun kind het best. Als orthopedagoog ben ik deskundig op het gebied van opvoeding en ontwikkelingsproblematiek. In de praktijk betekent dit dat een orthopedagoog zich, naast het adviseren van ouders over ‘normale’ opvoedingssituaties, ook bezighoudt met het begeleiden van kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij kinderen met een verstandelijke handicap, of kinderen met ADHD of autisme. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn ontwikkelen zich anders dan ‘gemiddeld’ en ouders van deze kinderen kunnen daarom soms wel wat extra ondersteuning gebruiken bij het opvoeden. Ouders van deze kinderen ervaren vaak meer uitdaging in de opvoeding. Ze kunnen met behulp van een orthopedagoog werken aan bepaalde opvoedvaardigheden waardoor zij hun kind optimaal kunnen begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast kan een orthopedagoog om advies worden gevraagd bij leer- of gedragsproblemen op school.

Heeft u interesse of vragen?

06 11 36 00 63 of info@isemar.nl