Over Isemar

_mg_6540-medium

Uw orthopedagoog

Geartsje Terpstra is universitair geschoold orthopedagoog met een ruime ervaring op het gebied van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Door jarenlange ervaring in het onderwijs en als zelfstandig gevestigd orthopedagoog is ze op het gebied van zorg en welzijn breed georiënteerd.

Isemar is aangesloten bij NVO en SKJ.

Visie

Isemar streeft ernaar om de in elk mens aanwezige kwaliteiten tot uiting te laten komen. Meer zelfbewustzijn en een positief zelfbeeld dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Zo kan het kind vanuit een groter harmonie met zichzelf en met meer vertrouwen zijn plekje in de wereld vinden.

Isemar is betrokken, liefdevol, helder en daadkrachtig. Isemar sluit aan bij de behoeften van het kind en zijn opvoeders. Getracht wordt een omgeving te creëren waarin het kind of de jongere zich veilig en gewaardeerd voelt. Ouders en andere opvoeders worden versterkt in hun opvoedingsvaardigheden en de mogelijkheden die zij hebben om de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden. Ook zij ervaren hierdoor vaak groei in persoonlijk opzicht en een beter contact met hun kind.