Voor verwijzers

Cliënten die met autisme, ADHD, ADD, een psychische aandoening of een lichte verstandelijke beperking gediagnosticeerd zijn, kunnen veel zelf. Soms, echter hebben ze hierbij ondersteuning nodig. Isemar biedt deze ondersteuning om zo de obstakels die ze in het dagelijks leven ervaren het hoofd te bieden. Isemar biedt zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en aan volwassenen.

Meer zelfredzaamheid, eigen regie

De praktische ondersteuning van Isemar gaat uit van het vergroten van de zelfredzaamheid en meer eigen regie. Essentieel is mensen de ruimte en ondersteuning te geven op die momenten wanneer dat nodig is. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van succeservaringen, is vaak aan de orde. Isemar wordt onder meer door huisartsen en wijk- en gebiedsteams ingeschakeld.

Flexibiliteit en maatwerk

Iedere cliënt is uniek en daarom is zorg op maat nodig. De begeleiding wordt met veel persoonlijke aandacht en oprechte betrokkenheid afgestemd op de wensen en behoeften van iedere cliënt en zijn systeem. Door de combinatie van ambulante begeleiding en gedragswetenschappelijke expertise biedt Isemar kwalitatief hoogstaande zorg en ondersteuning. Eventueel wordt er samengewerkt met andere hulpverleners om zo te komen tot optimale zorg.

Isemar biedt ondersteuning aan volwassenen bij de volgende sociale domeinen. Isemar is gecontracteerd zorgaanbieder door vrijwel alle Friese gemeenten voor ‘Zelfredzaamheid’.

 • Wonen
 • Werk en activiteiten
 • Psychische gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Zingeving
 • Sociale omgeving
 • Onderwijs

Isemar is gecontracteerd zorgaanbieder door  Sociaal Domein Fryslân voor de volgende producten:

 • Begeleiding; extramuraal, alle vormen
 • Behandeling; extramuraal, basis en gedragswetenschappelijk
 • Consultatie
 • Kortdurende ondersteuning; bijvoorbeeld bij gedragsproblemen en ouders opvoedingsadviezen nodig hebben of bij leren omgaan met hoogsensitiviteit

De kracht van Isemar

Een-op-een, flexibiliteit, oprechte betrokkenheid, respect voor elkaar, wetenschappelijke expertise, creatieve oplossingen en doorzetten als het even niet loopt. Dat is de kracht van Isemar. Ambulant begeleider én orthopedagoog zijn, is een waardevolle, gouden greep.