Behandeling

Behandelingen op maat en cliëntgericht

Bij Isemar worden verschillende behandelvormen aangeboden. Een behandeling begint altijd met een intakegesprek. In dat gesprek wordt er kennis gemaakt en vertelt de cliënt de belangrijkste klachten en wat de verwachtingen van de behandeling zijn.

Een behandeling wordt altijd op maat gemaakt. Kinderen krijgen vaak een werkmap met opdrachten. In het intakegesprek wordt er samen met de cliënt gezocht welke behandelingsvorm zij prettig vinden.

De vier meest voorkomende behandelvormen die door praktijk Isemar worden aangeboden:

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de psycholoog onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Meer informatie en filmpjes over cognitieve gedragstherapie vindt u bij www.vcgt.nl

Creatieve therapie

In sommige gevallen is praten over te moeilijk of te belastend. Dan kan het werken met creatieve materialen heel beeldend en verhelderend werken. Voor kinderen die bijvoorbeeld gepest zijn, kan dit een veilige manier zijn om toch emoties te uiten en te verwerken. Vaak wordt dit toegepast in combinatie met een van de andere therapievormen.

Aandachtgerichte cognitieve therapie

Ook wel Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) is een training die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat MBCT helpt om vaardiger om te gaan met tegenslagen en het risico op terugval vermindert. Vaak leiden automatische reacties (gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties) tot het vergroten van stress, spanning, angst en /of somberheid. Hoe harder we ons best doen iets niet te voelen of te denken, hoe sterker het wordt. In deze training wordt geleerd om zowel positieve als negatieve gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties toe te laten en zonder ze te verdringen en zonder erin te verdrinken. Stil  staan bij de ervaring in het hier en nu zonder deze te veroordelen.

Door MBCT wordt iemand zich eerder bewust van negatieve en zelfkritische gedachten. Door deze te aanvaarden en met mildheid en acceptatie te kijken naar dat wat er van moment tot moment op de voorgrond is. Ook wordt geleerd om de aandacht te verplaatsen.

Heeft u interesse of vragen?

06 11 36 00 63 of info@isemar.nl