Werkwijze

Als mensen met een beperking op eigen kracht of met hulp van de omgeving er niet meer uitkomen kan Isemar zorg en ondersteuning bieden. Als iemand extra hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen of in de maatschappij te kunnen functioneren. Daarbij staan de wensen en behoeften van de cliënt en eventueel het gezin centraal.

Isemar richt zich eerst op de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt. Isemar komt bij de cliënt thuis. Zorg kan op korte termijn gerealiseerd worden. Indien nodig ook ’s avonds en in het weekend.

  • Doel is mensen te ondersteunen bij het gebruiken van hun eigen mogelijkheden, het aanleren en versterken van hun vaardigheden en het verstevigen van hun sociaal netwerk. Isemar hoopt hiermee te bereiken dat de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot wordt en minder behoefte zal hebben aan ondersteuning.
  • Voor elke cliënt wordt een persoonlijk ondersteuningsplan opgesteld. Hierin staan de werkdoelen die we willen bereiken. Deze doelen worden vertaald in een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe de doelen gerealiseerd worden. Dit plan van aanpak wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig worden de doelen en afspraken bijgesteld.